Ε όπως Εφήμερος
E like Ephemeral

[…]
ευγενικά ερωτοτροπούμε με το σκοτάδι,
πετροβολώντας τη λίμνη—οι κύκνοι κοντά.
Πάντα μεθυσμένοι από το ίδιο μας το αίμα
γινόμαστε οι πρωταγωνιστές ενός θεάτρου σκιών.
Παγίδες στο δάσος για ώρες αθανασίας […]

[…]
politely we flirt with darkness
throwing stones at the lake—swans are near.
Always drunk from our own blood
we become the protagonists of a shadow play.
Traps in the forest set up for hours of immortality […]