Η κουβέρτα του Μπρόντσκι
Brodsky's Blanket

[…]
Ο κόσμος έξω από το ενάμιση δωμάτιο
είναι πάντα λίγο πιο στεγνός
από την υγρασία των ονείρων,
λίγο πιο σκοτεινός
από τις ηλιαχτίδες,
λίγο πιο δειλός
από το θαρραλέο μας χαμόγελο […]

[…]
The world outside a room and a half
remains always slightly drier
than the moisture of dreams,
always a bit darker
than the sunbeams,
a little more fearful
than our brave smile […]