Αγγελική Β όπως Γραμμική Β
Angelic B like Linear B

[…]
το καντήλι σου κρατάς ψηλά
να μην αντικρίσω το σκοτάδι,
ο κήπος σου έχει κάτι κοινό
με τον δικό μου—λέξεις σπαρμένες
αντί για βολβούς […]

[…]
you keep your oil lamp high
so that I may not face darkness,
your garden has something
in common with mine—words sown
instead of bulbs […]